tỉnh Bình Dương

Bình Dương: Bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi mùa mưa bão
Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương đã tham mưu Sở NN&PTNT chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý khai thác thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định.