Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

WHO tuyên bố Covid-19 không còn là vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu của Covid-19 đã kéo dài hơn ba năm.