Tổng Cục Môi trường

Bộ TN&MT xử phạt Công ty TNHH Miza Nghi Sơn gần 600 triệu đồng sau khi Tạp chí Môi trường và Cuộc sống thông tin
Sau khi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống thông tin, Tổng Cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã vào cuộc kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 557.777.000 đồng đối với Công ty TNHH Miza Nghi Sơn vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật; Thực hiện không đúng một trong các nội dung của giấy phép môi trường theo quy định.