TP Bắc Giang

TP Bắc Giang cải tạo hệ thống thoát nước phòng, chống ngập úng đô thị
Để phòng, chống ngập úng đô thị, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đang triển khai dự án cải tạo, nạo vét hệ thống thoát nước.