TP.HCM cần gần 29.000 tỷ đồng thực hiện quy hoạch xử lý chất thải rắn trong 5 năm tới

Moitruong.net.vn

– Theo kế hoạch, chi phí triển khai đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn tại TP. HCM trong giai đoạn 2020 – 2025 khoảng 28.911 tỉ đồng.

Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM vừa báo cáo UBND TP tiến độ triển khai đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn tại TP đến năm 2025.

Theo kế hoạch, chi phí triển khai đồ án trên trong giai đoạn 2020 – 2025 khoảng 28.911 tỉ đồng. Kinh phí này được lấy từ nhiều nguồn như vốn ngân sách, ODA, tín dụng đầu tư, tài trợ, từ doanh nghiệp, từ các thành phần kinh tế khác…

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Kế hoạch dành 14.500 tỉ đồng để chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn, trong đó dành 9.500 tỉ đồng để chuyển đổi công nghệ hai nhà máy hiện hữu và 5.000 tỉ đồng đầu tư xây dựng nhà máy mới công suất 2.000 tấn/ngày.

Sở Tài nguyên Môi trường đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn bộ chất thải công nghiệp, y tế ở thành phố được thu gom và xử lý; 90% chất thải xây dựng được xử lý, trong đó 60% được tái chế. Đến năm 2023, 60% hộ gia đình phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, tỷ lệ này tăng dần vào các năm sau.

Hiện, mỗi ngày TP HCM thải ra khoảng 9.300 tấn rác sinh hoạt (chưa kể rác công nghiệp), mỗi năm tăng 10%. Hồi tháng 2, UBND TP HCM thông qua điều chỉnh phân loại rác tại nguồn từ ba nhóm (hữu cơ, vô cơ, tái chế) thành hai nhóm (tái chế, rác thải còn lại). Việc thay đổi nhằm phù hợp với công nghệ đốt rác phát điện mà thành phố đang thực hiện, giảm tỷ lệ chôn lấp.

Minh Hoàng