phân loại rác

TP Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ để ngăn nạn xả rác
TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã sử dụng phần mềm ứng dụng để cập nhật thường xuyên, liên tục các điểm rác phát sinh trên địa bàn. Sử dụng flycam để kiểm tra và ghi nhận các điểm rác phát sinh tại khu vực dự án có diện tích đất trống lớn.