phân loại rác

AWATEN tại TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng thúc đẩy văn hóa tái chế từ Chương trình "Thứ Bảy đổi rác lấy quà tích điểm xanh"
Phân loại rác thải tại nguồn đang là vấn đề “nóng” của cả cộng đồng. Với mong muốn chung tay bảo vệ môi trường, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN) tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình “Thứ Bảy đổi rác lấy quà tích điểm xanh” có chuỗi hoạt động rộng khắp các quận, huyện của thành phố. Cùng nhìn lại hành trình lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng từ chương trình mang lại trong năm 2022.