TP.HCM không thu học phí trong suốt kỳ nghỉ phòng dịch Covid-19

Moitruong.net.vn

– Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học chỉ thu học phí và các khoản phát sinh khác trong thời gian thực học, đảm bảo tính công khai và có sự đồng thuận.

Ngày 27/2, Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản hướng dẫn việc thu học phí và các khoản thu khác đối với các cơ sở giáo dục trong thời gian tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (nCoV).

Văn bản nêu rõ, hướng dẫn của sở GDĐT TPHCM dựa theo nghị định 86 của Chính phủ quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí.

Theo đó, trong văn bản hướng dẫn việc thu học phí trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường công lập và ngoài công lập từ mầm non, đến THPT, GDTX, các trường TCCN, CĐ chỉ thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian thực học, học phí không được quá 9 tháng đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Riêng đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhà trường cần thỏa thuận với phụ huynh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

TP.HCM đã phun thuốc khử trùng ở các phòng học sau khi có dịch Covid-19.

Nghị định 86 của Chính phủ quy định: Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học.

Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm.

Trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

Mai An (t/h)