trạm quan trắc

Cần Thơ: Đề nghị các chủ nguồn thải lắp đặt các trạm quan trắc tự động, liên tục
Theo thống kê của ngành chức năng, hiện nay trên địa bàn TP. Cần Thơ có tổng cộng 10 chủ nguồn thải thuộc đối tượng phải lắp đặt trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục.