Trung ương Đoàn

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tái đắc cử nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy được tín nhiệm bầu tái đắc cử làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.