Từ 20/8 Chính thức tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT

Moitruong.net.vn

– Bộ Y tế vừa đồng thời ban hành Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh có bảo hiểm y tế và ngoài phạm vi bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa

Theo đó, giá khám bệnh BHYT tại các bệnh viện được điều chỉnh từ ngày 20/8/2019 như sau:

– Giá dịch vụ khám bệnh BHYT tại bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I là 38.700 đồng (trước đây là 37.000 đồng), tăng 1.700 đồng so với hiện hành.

– Bệnh viện hạng II là 34.500 đồng (trước đây là 33.000 đồng), tăng 1.500 đồng.

– Bệnh viện hạng III là 30.500 đồng (trước đây là 29.000 đồng), tăng 1.500 đồng.

– Bệnh viện hạng IV, trạm y tế xã là 27.500 đồng (trước đây là 26.000 đồng),tăng 1.500 đồng so với quy định hiện hành.

Giá dịch vụ ngày giường bệnh BHYT cũng tăng lên mức tối đa là 782.000 đồng/ngày đối với bệnh viện hạng đặc biệt, thay vì mức 753.000 đồng/ngày như quy định cũ. Đối với bệnh viện hạng I, mức giá dịch vụ ngày giường bệnh tối đa là 705.000 đồng/ngày, bệnh viện hạng II là 602.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, Thông tư số 13/2019/TT-BYT còn điều chỉnh tăng mức giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm BHYT áp dụng cho từng hạng bệnh viện.

Một số dịch vụ khác ngoài phạm vi chi trả của BHYT cũng được điều chỉnh tăng, như:

Giá dịch vụ khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa, khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) tăng lên 15.000 đồng lên 160.000 đồng thay vì 145.000 đồng như trước đây.

Giá khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động tăng lên mức 450.000 đồng, thay cho mức 420.000 đồng…

Ngoài ra, hai Thông tư còn quy định tăng giá dịch vụ ngày giường bệnh và giá một số dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm khác…

Người bệnh đang điều trị tại cơ sở KCB trước thời điểm ngày 20/8/2019 và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau ngày 20/8/2019 tiếp tục áp dụng mức giá đã được cấp có thẩm quyền đã phê duyệt trước ngày 20/8/2019 cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

Thông tư 13/2019/TT-BYT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2019.

Trang Hạ (t/h)