Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị ở Lào Cai đạt 95%

Tố Cẩm |05/05/2023 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trong năm 2022, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực đô thị tỉnh Lào Cai duy trì ở mức cao, đạt trên 95% và tại khu vực nông thôn là 80%.

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 1296/UBND-TNMT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện công tác thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm 2022, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực đô thị tỉnh Lào Cai duy trì ở mức cao, đạt trên 95% và tại khu vực nông thôn là 80%. Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn Lào Cai khoảng 140.741 tấn/năm. Thu gom, xử lý 125.489 tấn, bình quân toàn tỉnh đạt 89,16%. Tỷ lệ phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đạt 62%.

laocai.jpg
Chung tay bảo vệ môi trường ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Chủ động cân đối, bố trí ngân sách cấp huyện cho nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn. Bố trí quỹ đất cho các điểm tập kết rác và nghiên cứu đầu tư hoặc thu hút các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt, sử dụng các công nghệ hiện đại, hạn chế việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp đáp ứng mục tiêu, lộ trình về quản lý chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Rà soát, nghiên cứu đề xuất đầu tư lò đốt rác để xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các điểm, cụm xã. Rà soát, đánh giá đúng thực trạng hiệu quả công tác đầu tư, quản lý, quy trình vận hành đối với những bãi chôn lấp rác, lò đốt rác tập trung tại địa phương để kịp thời xử lý những vướng mắc, bất cập. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quản lý chất thải rắn, chất thải rắn xây dựng trên địa bàn.

Tăng cường công tác tuyền truyền, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng cao để nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch và lộ trình từ hạn chế đến chấm dứt tình trạng xả rác bừa bãi, chăn nuôi nhỏ lẻ không hợp vệ sinh trên địa bàn.

Thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động xả thải, vứt rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường; phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải trong công tác thu tiền dịch vụ từ các tổ chức, cá nhân để đảm bảo thu đúng, thu đủ số phải thu theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu đề xuất, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy hoạch, cơ chế chính sách, kinh phí hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải… Trong đó, quan tâm ưu tiên bố trí quỹ đất cho các huyện, thị xã, thành phố quy hoạch các bãi xử lý chất thải. Việc điều chỉnh Quy hoạch cần phải tính đến nguồn lực, mang tính lâu dài, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngành nông nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường trong các hoạt động quản lý, kinh doanh và sử dụng phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, chế biến thủy sản, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, chôn lấp, tiêu hủy động vật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị ở Lào Cai đạt 95%