UBND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng hủy dự án ga đường sắt tại quận Liên Chiểu bị treo sau 18 năm
Dự án ga đường sắt Đà Nẵng bị treo 18 năm, khiến người dân tại các khu vực này gặp khó khăn. Chính quyền thành phố Đà Nẵng ra quyết định bãi bỏ, tạo điều kiện cho người dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa.