ứng dụng khoa học công nghệ

Bắc Ninh: Ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng cháy chữa cháy rừng
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2030”.