ứng phó với biến đổi khí hậu

Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 171/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030.