Vai trò và đóng góp của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Đông Dương|12/07/2021 08:30

Moitruong.net.vn – Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam không ngừng nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

An ninh nhân dân (ANND) là một trong những lực lượng nòng cốt của Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, được Đảng, Bác Hồ và ngành Công an (CA) chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ; các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng luôn tận trung với Đảng, không quản ngại hy sinh, gian khổ, dựa vào quần chúng nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

75 năm vừa chiến đấu vừa xây dựng và phát triển, lực lượng ANND đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2021)

Ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã lập chiến công xuất sắc, ghi dấu ấn trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc: Khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân non trẻ do liên minh phản động Quốc dân đảng cấu kết với thực dân Pháp tiến hành. Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 12/7 hằng năm được Đảng ủy Công an Trung ương lấy làm ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954), lực lượng An ninh dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đã dựa vào dân, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang vừa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đấu tranh chống phản cách mạng, vừa vũ trang chiến đấu, góp phần cùng quân và dân cả nước đập tan các âm mưu của kẻ thù để đi đến thắng lợi hoàn toàn. Công tác an ninh giai đoạn này có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng vũ trang đánh bại các chiến dịch quân sự của địch; từng bước tạo thế, tạo lực cho cách mạng đi đến thắng lợi vẻ vang, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975), lục lượng An ninh cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. Ở miền Bắc, trong cuộc đấu tranh chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng An ninh nhân dân đã cùng các lực lượng khác bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh tụ, bảo vệ cơ quan, xí nghiệp và Nhân dân đi sơ tán; đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích do Mỹ tiến hành. Những chiến công của lực lượng An ninh giai đoạn này đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là hậu phương vững chắc của tiền tuyến lớn miền Nam.

Ở miền Nam, trong máu lửa chiến dịch “tố cộng, diệt cộng” của Mỹ – ngụy, dù phải đương đầu với cơ quan tình báo gián điệp dày đặc của đế quốc Mỹ và tay sai có tiềm lực, thủ đoạn hoạt động vô cùng xảo quyệt, lực lượng An ninh miền Nam đã dũng cảm, mưu trí chiến đấu bảo vệ các tổ chức của Đảng và phong trào cách mạng. Hàng nghìn chiến sĩ và cơ sở đã thâm nhập vào cơ quan đầu não của địch, thu nhiều tin tức, tài liệu quan trọng; tổ chức hàng trăm cuộc tập kích vào sào huyệt các cơ quan tình báo, cảnh sát, tiêu diệt những tên ác ôn đầu sỏ, làm cho chúng hoang mang, dao động…

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng An ninh đã tham gia tích cực trong các mũi tiến công, đập tan mọi sự phản kháng của các thế lực phản cách mạng, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hòa bình lập lại, lực lượng An ninh nhân dân được kiện toàn, phát triển, tiếp tục lập nhiều chiến công. Tiêu biểu là đấu tranh thắng lợi chống địch cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam; giữ vững an ninh trật tự trong cải cách và sửa sai sau cải cách ruộng đất; phục vụ thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở địa phương, góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng.

Sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất và đi lên Chủ nghĩa xã hội, lực lượng An ninh nhân dân dựa vào dân, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp cùng các lực lượng Công an đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chi viện cho Công an các tỉnh biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế.

Trong sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp, lực lượng An ninh nhân dân đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp và huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn; duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, hoạt động chống phá của bọn phản động; chủ động kiểm soát tình hình, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh tuyến biển…

Thời kỳ đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, lực lượng An ninh nhân dân đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các đối tượng cơ hội chính trị móc nối với các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong, không để liên kết, tụ tập, công khai thành lập các tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình gây rối, gây bạo loạn, giữ vững ổn định chính trị trong tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân phải thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; luôn kiên định, giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đạo đức, bản lĩnh cách mạng; nâng cao trình độ về mọi mặt và tác phong trong công tác, sinh hoạt. Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chiến lược, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi, góp phần đẩy mạnh, thực hiện thắng lợi tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ghi nhận, đánh giá cao những công lao, cống hiến của lực lượng An ninh nhân dân, Đảng, Nhà nước đã trao tặng lực lượng nhiều phần thưởng cao quý: 3 Huân chương Sao Vàng, 39 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, phong tặng Danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đông Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vai trò và đóng góp của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc