văn hóa đọc

Rộn ràng các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ II
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Hai với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” và “Sách cho tôi, cho bạn” sẽ được tổ chức trong suốt tháng 4/2023 với nhiều chương trình đặc sắc nhằm khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.