Venezuela

Nga đứng đầu Thế giới về trữ lượng tài nguyên thiên nhiên
Nhật báo Phố Wall (WSJ) đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu toàn cầu về giá trị các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới. Theo nghiên cứu, Nga đứng đầu thế giới về giá trị trữ lượng tài nguyên thiên nhiên.