Việt Nam áp dụng Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh

Minh Lâm|15/12/2023 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Từ ngày 15/12/2023, Thông tư 10 quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có hiệu lực thi hành.

Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2023.

Bộ chỉ tiêu này được xem là cơ sở để giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; đồng thời sẽ thúc đẩy các chủ thể trong nền kinh tế, nhất là các doanh nghiệp chuyển động theo xu thế xanh.

Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh bao gồm 72 chỉ tiêu, được xếp theo 4 mục tiêu của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, từ việc giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP, cho đến phản ánh mức độ "xanh hóa" trong các ngành kinh tế. Bộ tiêu chí được xây dựng trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu của các tổ chức quốc tế như: Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Thế giới (WB), Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI)… nên rất hữu dụng với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vị thế xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

tang-truong-xanh.jpg
Ảnh minh họa.

Theo quy định, Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh là cơ sở giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 tại các tỉnh thành và cả nước. Cụ thể, Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh sẽ bao gồm 4 mục tiêu chính.

Mục tiêu 1 là giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP.

Mục tiêu 2 là xanh hóa các ngành kinh tế, bao gồm các lĩnh vực: Năng lượng; giao thông vận tải; nông nghiệp; thương mại - dịch vụ; công nghệ; vốn đầu tư, trái phiếu, tín dụng: tài nguyên rừng; tài nguyên khoáng sản; tài nguyên nước.

Mục tiêu 3 là xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Mục tiêu 4 là xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu.

Bộ chỉ tiêu này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê, sản xuất thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê về tăng trưởng xanh.

Ví dụ, trong lĩnh vực giao thông vận tải, sẽ có các chỉ tiêu như: Tỷ lệ xe buýt sử dụng năng lượng xanh, số lượng trạm sạc, cổng sạc xe điện... Hay trong lĩnh vực vốn đầu tư, trái phiếu, tín dụng có các chỉ tiêu như: Tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh, tỷ trọng phát hành trái phiếu xanh.

Một trong những chỉ tiêu quan trọng trong Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh vừa được ban hành là tổng lượng phát thải khí nhà kính. Theo nhiều chuyên gia cần phải cụ thể hóa tiêu chí này bằng các chỉ số của từng ngành.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam áp dụng Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh