virus Covid 19

Nghiên cứu thành công bộ lọc không khí siêu đỉnh có diệt virus Covid-19
Moitruong.net.vn – Các nhà nghiên cứu từ Đại học Houston (UH), Mỹ, phối hợp với những nhà khoa học khác, đã thiết kế một bộ lọc không khí có thể “bẫy và tiêu diệt” được virus gây ra Covid-19 ngay lập tức.