Vu lan báo hiếu

Mâm cúng lễ Vu Lan báo hiếu 2022 gồm những gì?
Mỗi năm cứ vào rằm tháng 7 âm lịch, lòng người lại hướng về một ngày lễ lớn, là lễ Vu Lan báo hiếu, các gia đình Việt thường chuẩn bị Mâm cúng đủ đầy để dâng lên ông bà, tổ tiên và các vị thần linh nhằm cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình mình.