Vườn quốc gia Xuân Thủy được đề cử trở thành Vườn Di sản ASEAN

Tô Anh|19/09/2023 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Được công nhận là Vườn Di sản ASEAN có ý nghĩa rất lớn đối với công tác bảo tồn hệ sinh thái có sự đa dạng sinh học; nâng cao nhận thức, thúc đẩy các hành động bảo vệ của chính quyền, người dân.

Ngày 18/9, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Công văn số 711/UBND-VP3 đồng ý chủ trương cho Vườn Quốc gia Xuân Thủy xây dựng hồ sơ, đề cử trở thành Vườn Di sản ASEAN.

Vườn quốc gia Xuân Thủy nằm ở cửa Ba Lạt, nơi sông Hồng đổ về biển với một bên là huyện Giao Thủy (Nam Định) một bên là huyện Tiền Hải (Thái Bình), là một hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông. Ngày 2/1/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2003/QĐ-TTg về việc chuyển Khu bảo tồn đất ngập nước Xuân Thủy thành Vườn quốc gia Xuân Thủy, với tổng diện tích là 7.100 ha, trong đó có 3.100 ha đất nổi và 4.000 ha là đất ngập nước.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ đảm bảo theo đúng trinh tự thủ tục và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

vuon-quoc-gia-xuan-thuy-1.jpg
Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ có diện tích vùng bảo tồn rộng 7.100 ha.

UBND tỉnh Nam Định cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan hướng dẫn Vườn Quốc gia Xuân Thủy triền khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Theo đó, Ban quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã có Tờ trình số 161/TTr-VQG ngày 6-9-2023; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tờ trình số 2758 ngày 11-9-2023 đề xuất Vườn Quốc gia được tham gia Vườn Di sản ASEAN; UBND tỉnh đồng ý cho Vườn Quốc gia Xuân Thủy xây dựng hồ sơ, đề cử trở thành Vườn Di sản ASEAN; Vườn Quốc gia Xuân Thủy có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ đảm bảo theo đúng trình tự và thủ tục hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan hướng dẫn Vườn Quốc gia Xuân Thủy triển khai thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Vườn Di sản ASEAN là danh hiệu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được triển khai từ năm 2003 với mục đích bảo tồn toàn diện các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, mang tính độc đáo của khu vực ASEAN. Việc công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN góp phần quan trọng đối với công tác bảo tồn các hệ sinh thái không chỉ có đa dạng sinh học cao mà còn có giá trị văn hóa, lịch sử đối với từng quốc gia và cả khu vực, đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức bảo tồn đa dạng sinh học của người dân các nước ASEAN.

Trước đó, từ năm 1989 Vườn quốc gia Xuân Thủy đã tham gia Công ước Ramsar (công ước bảo tồn những vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của các loài chim nước, được ký tại thành phố Ramsar, Iran năm 1971, có mục đích bảo tồn và sử dụng một cách khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua hành động của địa phương, của khu vực, của quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới). Đến năm 2004, Vườn được UNESCO công nhận là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển vùng châu thổ sông Hồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vườn quốc gia Xuân Thủy được đề cử trở thành Vườn Di sản ASEAN