Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí

Hoàng Anh|28/06/2021 05:30

Moitruong.net.vn – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 3051/BTNMT-TCMT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hướng dẫn kỹ thuật xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh.

Theo đó, hiệu quả thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí được đánh giá dựa trên các chỉ số: Mức phát thải hằng năm (tấn/năm) đối với các thông số SO2, NOx, CO, PM10, PM2.5 từ các nguồn phát thải; giá trị nồng độ trung bình của các thông số SO2, NO2, CO, O3, TSP, PM10, PM2.5, Pb trong môi trường không khí xung quanh so với giá trị giới hạn theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng dựa trên giá trị nồng độ các chất ô nhiễm tại thời điểm đánh giá giảm được bao nhiêu µg/m3 so với thời điểm bắt đầu thực hiện; tỷ lệ (%) số ngày trong năm có giá trị nồng độ trung bình 24 giờ của các thông số SO2, NO2, TSP, PM10, PM2.5; tỷ lệ (%) số người mắc các bệnh đường hô hấp có nguyên nhân từ ô nhiễm môi trường không khí trên tổng dân số của địa phương…

Việc đánh giá này phải định kỳ thực hiện vào năm thứ 3 sau khi được ban hành và năm cuối cùng của việc thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí có thể được điều chỉnh khi có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia, của tỉnh, thành phố và kết quả đánh giá thực hiện Kế hoạch cũng như các quy định pháp lý có liên quan để phù hợp với điều kiện thực tiễn; Việc điều chỉnh (nếu cần) hay tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định.

Hoàng Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí