Xem xét di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bụi, tiếng ồn vượt ngưỡng từ nhiệt điện Vĩnh Tân

Moitruong.net.vn

– Bộ TN&MT đề nghị nên xem xét sớm di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để tạo hành lang an toàn môi trường cho khu dân cư.

Ngày 6/7, UBND Bình Thuận cho biết, đã giao Sở Tài nguyên – môi trường phối hợp sở ngành liên quan nghiên cứu, thực hiện các nội dung của Bộ Tài nguyên – môi trường về khắc phục, kiểm soát bụi phát sinh tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Trước đó, sau khi nhận phản ánh về bụi phát sinh làm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên – môi trường) đã phối hợp các sở ngành Bình Thuận khảo sát hiện trường, kiểm tra và làm việc với các nhà máy tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, bụi, tiếng ồn phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh ở thôn Vĩnh Phúc, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh khu vực dân cư cách tường rào nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng cho thấy, thông số bụi đã vượt từ 1,19 – 1,63 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; tiếng ồn vào ban đêm vượt khoảng 1,05 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Do đó, đoàn công tác của Tổng cục Môi trường đã yêu cầu các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thực hiện ngay các giải pháp khắc phục, kiểm soát tình hình nêu trên.

Để giải quyết thực trạng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại các nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đảm bảo không làm phát sinh bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh.

“Tiếp tục yêu cầu các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tăng cường cơ chế giám sát, công khai thông tin, cập nhật chính xác, đầy đủ về công tác vận hành các công trình bảo vệ môi trường và ứng phó sự cố chất thải cho chính quyền và người dân địa phương được biết”- Bộ này nêu rõ.

Bên cạnh đó phải bổ sung cơ chế giám sát của chính quyền địa phương và đại diện cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường các nhà máy, đặc biệt là khi phát sinh sự cố chất thải.

Sử dụng tro, xỉ đã được công nhận hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp cho các công trình trên địa bàn; xem xét báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quan tâm, chỉ đạo các tỉnh lân cận tỉnh Bình Thuận (Ninh Thuận, Đồng Nai, các tỉnh Tây Nguyên…) hỗ trợ, khuyến khích việc sử dụng tro, xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã được hợp chuẩn, hợp quy để làm vật liệu san lấp.

Một trong những tổ máy của Nhiệt điện Vĩnh Tân

Để giải quyết thực trạng Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại các nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đảm bảo không làm phát sinh bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh.

Tiếp tục yêu cầu các nhà máy tăng cường cơ chế giám sát, công khai thông tin, cập nhật chính xác, đầy đủ về công tác vận hành các công trình bảo vệ môi trường và ứng phó sự cố chất thải cho chính quyền và người dân địa phương được biết.

Thông qua việc lắp đặt hệ thống camera tại các vị trí có phát sinh bụi than và truyền dữ liệu hình ảnh để công khai giám sát, lắp đặt bảng điện tử hiển thị thông số quan trắc tự động chất lượng môi trường các nhà máy…

Sử dụng tro, xỉ đã được công nhận hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp cho các công trình trên địa bàn; xem xét báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quan tâm, chỉ đạo các tỉnh lân cận tỉnh Bình Thuận (Ninh Thuận, Đồng Nai, các tỉnh Tây Nguyên…) hỗ trợ, khuyến khích việc sử dụng tro, xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã được hợp chuẩn, hợp quy để làm vật liệu san lấp.

Bộ TN&MT đề nghị nên xem xét sớm việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để tạo hành lang an toàn môi trường cho khu vực dân cư thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân. Bởi tường rào của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng chỉ cách nhà dân khoảng 80 mét.

Sau khi hoàn thành việc di dời dân, tiến hành cải tạo thành khu cây xanh cảnh quan để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi, tiếng ồn phát sinh.

Rà soát nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tổng hợp Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân do Bộ Công Thương đã thực hiện, có đề xuất, kiến nghị với Bộ này các vấn đề còn thiếu hoặc chưa đầy đủ so với thực tiễn để cập nhật kịp thời nhằm sử dụng hiệu quả công tác quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm.

Ngọc Linh (t/h)