xử lý nước thải

Quảng Ngãi cần đầu tư 1.000 tỷ đồng chống ngập đô thị
UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất nâng mức đầu tư dự án thu gom, xử lý nước thải từ 300 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Việc này được kỳ vọng giải quyết mục tiêu kép chống ngập và xử lý nước thải đô thị.