Xử lý rác thải hữu cơ

Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn giảng viên nguồn về phương pháp xử lý rác thải hữu cơ tại Thái Bình
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn các phương pháp xử lý chất thải thân thiện với môi trường; thực trạng và giải pháp phân loại, thu gom, xử lý phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi hiện nay.