Xử lý rác thải hữu cơ

Gia Bình (Bắc Ninh): Hơn 71% số hộ thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình
Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Gia Bình thu gom, vận chuyển và xử lý khoảng 7.300 tấn chất thải rắn sinh hoạt.