xử phạt hành chính

Bắc Ninh xử phạt 320 triệu hai hộ kinh doanh vàng mã gây ô nhiễm môi trường
UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt hành chính hai hộ sản xuất giấy vàng mã, giấy kraft từ nguyên liệu tái chế nhưng không có giấy phép môi trường, đồng thời buộc di dời cơ sở sản xuất đến địa điểm phù hợp.