15 tiêu chí đánh giá an toàn phòng Covid-19 đối với trường học

Moitruong.net.vn

– Bộ GD-ĐT đặt ra 15 tiêu chí để đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch Covid -19 trong trường học. Trường nào đạt 7 tiêu chí trở xuống sẽ không được hoạt động.

Ngày 28.4, Bộ GD-ĐT đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Mỗi tiêu chí có 2 mức độ đánh giá là “Đạt” và ‘Không đạt’.

15 tiêu chí đánh giá an toàn phòng Covid-19 đối với trường học, Ảnh VietNamNet

Trường học được đánh giá “Đạt” từ 11 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí về việc 100% học sinh, cán bộ giáo viên thực hiện đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường, trong quá trình học tập tại trường, tiêu chí về vệ sinh khử trùng trường lớp, trang thiết bị đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón (tiêu chí 4, 5, 10, 11) sẽ xếp loại là “trường học an toàn”. Bộ GD-ĐT khuyến nghị các cơ sở này này thường xuyên kiểm tra để duy trì các tiêu chí đạt.

Trường học được đánh giá “Đạt” từ 8 đến 10 tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11, được xếp loại “thực hiện khá, trường học an toàn, được phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại”. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục này cần kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt.

Đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá đạt mức độ “thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.

Trong bộ 15 tiêu chí này, có 7 tiêu chí để đánh giá mức độ an toàn trước khi học sinh đến trường; 6 tiêu chí đánh giá khi học sinh học tập tại trường; 2 tiêu chí khi kết thúc buổi học.

Bộ tiêu chí được Bộ GD-ĐT phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và tham khảo ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế để xây dựng.

Minh Trang