an toàn công trình thủy lợi

TP.HCM triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, phòng thiên tai mùa bão lũ
UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai biện pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai trước mùa mưa, lũ năm 2023.