Bắc Giang: Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại huyện Lục Nam

Duy Minh|01/09/2021 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Huyện Lục Nam phấn đấu đến năm 2025, diện tích rừng trồng tập trung đạt 7.500 ha, toàn huyện trồng được 3,0 triệu cây phân tán và hình thành vùng nguyên liệu gỗ khoảng 15.000 ha.

Huyện ủy Lục Nam vừa ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021- 2025.

Với mục tiêu nhằm bảo vệ và phát triển bền vững toàn bộ diện tích rừng hiện có, đặc biệt bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên nhằm tạo cảnh quan, môi trường sinh thái gắn với phát triển du lịch. Hình thành vùng nguyên liệu gỗ từ rừng trồng tập trung, phát triển các hình thức liên doanh, liên kết trong sản xuất lâm nghiệp hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế dựa vào lợi thế từ rừng. Qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lục Nam.

Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện trồng được 7.500 ha rừng tập trung (bình quân 1.500 ha/năm); trồng 3,0 triệu cây phân tán (bình quân 0,6 triệu cây/năm); hình thành vùng nguyên liệu gỗ từ rừng trồng sản xuất tập trung khoảng 15.000 ha; năng suất gỗ đạt trên 25 m³/ha/năm, sản lượng khai thác đạt trên 180.000 m³/năm. Giá trị sản xuất lâm nghiệp đến năm 2025 ước đạt 300 tỷ đồng; tiếp tục giữ ổn định tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 35% trở lên.

Ảnh minh họa

Để đạt được những mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm quản lý bảo vệ và phát triển rừng của các cấp lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm quy chế về quản lý rừng, đất rừng theo quy định hiện hành; giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi rừng, đất rừng theo quy định, không chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên sang trồng rừng kinh tế.

Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm sử dụng rừng, đất rừng không đúng mục đích, chủ rừng không thực hiện trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng để xảy ra tình trạng cháy rừng, phá rừng, khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ rừng, các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao đất, giao rừng khuyến khích đầu tư liên doanh, liên kết, áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh trồng rừng, cơ giới hóa trong trồng rừng nguyên liệu và trồng rừng gỗ lớn, hình thành các trang trại nông, lâm kết hợp mang lại giá trị kinh tế cao từ rừng. Đối với diện tích rừng tự nhiên phải được quản lý, bảo vệ và làm giàu rừng, nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại rừng.

Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là toàn bộ diện tích rừng đặc dụng. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch bàn giao đất rừng từ 02 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lục Nam, Mai Sơn sang Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ và Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử để bảo vệ trên quan điểm bảo tồn nguồn gen, bảo vệ tính đa dạng sinh học, môi trường sinh thái gắn với phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng, cộng đồng,…

Tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Triển khai đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh nhằm huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách các cấp và của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, chủ rừng cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Duy Minh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại huyện Lục Nam