Bắc Ninh: Doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện an toàn tại các khu lưu trú tạm thời trong nhà máy

Moitruong.net.vn

– Để đáp ứng các quy định về an toàn phòng, chống dịch, Sở Xây dựng vừa có văn bản hướng dẫn triển khai các khu tạm thời lưu trú tập trung cho người lao động tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh căn cứ điều kiện thực tế, xác định rõ những khu vực dự kiến cải tạo, bố trí làm nơi lưu trú tạm thời trên cơ sở số lượng người lao động dự kiến ở lại đơn vị làm việc. Việc chuyển đổi công năng một số khu vực làm nơi ở tạm phải tách biệt nơi làm việc và đảm bảo điều kiện về diện tích sử dụng (bình quân không nhỏ hơn 5m2/người), thông gió, cấp nhiệt, tiếng ồn, an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn…

Chỗ ở tạm thời của công nhân Nhà máy sữa Vinamilk Tiên Sơn được đảm bảo giãn cách an toàn

Phương án bố trí phải thể hiện trên các bản vẽ: Mặt bằng tổng thể; mặt bằng chi tiết các khu vực… và có thuyết minh chi tiết kèm theo, tuân thủ các quy định về diện tích, trang thiết bị tối thiểu theo hướng dẫn. Tổng mặt bằng nhà máy, cơ sở sản xuất sau khi được bố trí lại; các ghi chú, hướng dẫn lối đi phải được dán/gắn tại những vị trí thuận tiện cho công nhân theo dõi, thực hiện.

Ngoài ra, để đáp ứng các quy định về an toàn phòng, chống dịch, các đơn vị phải bố trí đầy đủ, khoa học và thường xuyên dọn dẹp các khu vực phục vụ sinh hoạt của công nhân như: Khu vực phơi quần áo, khu vệ sinh, khu tập kết rác thải rắn… theo hướng dẫn, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn dịch tễ. Đồng thời, tăng cường phổ biến, hướng dẫn, giám sát để người lao động nắm được và thực hiện nghiêm túc.

Hoàng Anh