Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 67

Moitruong.net.vn

– Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 67 có những nội dung đáng chú ý sau:

VIDEO: Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 67

1/ Hơn 6000 chiến sĩ xuất quân bảo vệ Đại hội XIII của Đảng
2/ Rét đậm, rét hại tại miền Bắc
3/ Du khách kéo nhau đi ngắm băng giá
4/ Hà Nội rà soát và xử phạt xe xả khói đen gây ô nhiễm môi trường

Ban biên tập Moitruong.net.vn

Chia sẻ