bảo tàng

[VIDEO] Cần quan tâm, phát huy giá trị của Bảo tàng ký ức chiến tranh Hà Nội
Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Hiệp, chủ sở hữu Bảo tàng ký ức chiến tranh Hà Nội đã qua đời, để lại hơn 3.000 hiện vật là ký ức một thời chiến tranh ác liệt, gian khổ. Hiện nay, bảo tàng ngoài công lập này được vợ và các con của ông Hiệp trông giữ, bảo quản, rất cần sự quan tâm, định hướng của Nhà nước để phát huy những giá trị cho xã hội.