Bình Thuận: Ưu tiên sử dụng tro, xỉ đạt chuẩn làm vật liệu san lấp

Hoàng Anh|11/06/2022 04:30

Moitruong.net.vn – UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc sử dụng tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các Sở, ngành liên quan phối hợp, có giải pháp phù hợp ưu tiên sử dụng tro, xỉ tại 4 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân đã hợp chuẩn, hợp quy theo quy định Bộ, ngành chức năng, để làm vật liệu san lấp trong các công trình xây dựng thuộc các Sở, ngành địa phương quản lý sử dụng vốn đầu tư công.

Tro, xỉ đạt chuẩn được dùng đắp nền đường các công trình giao thông phù hợp, san lấp trong các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời dùng tro, xỉ hợp chuẩn để hoàn nguyên các khu vực đã kết thúc khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật về khoáng sản, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Bình Thuận ưu tiên sử dụng tro, xỉ đạt chuẩn làm vật liệu san lấp

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ đã hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong) hiện có 4 Nhà máy Nhiệt điện đang hoạt động với tổng công suất gần 4.300MW gồm Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng. Nhằm giải quyết lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất điện, các nhà máy này đã được chấp thuận xây dựng 2 bãi chôn lấp tro, xỉ với tổng diện tích gần 100ha ở xã Vĩnh Tân.

Theo thiết kế, bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 sử dụng chung với Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng có diện tích hơn 38ha, được thiết kế 5 tầng đê bao, với độ cao tối đa cho phép là 27m, có khả năng lưu trữ khoảng 8,7 triệu tấn tro, xỉ. Hiện tại, bãi chứa này đã lưu trữ hơn 8,1 triệu tấn (chủ yếu của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 với trên 7,2 triệu tấn), khả năng lưu trữ chỉ còn khoảng 600.000 tấn.

Đại diện các Nhà máy Nhiệt điện cho biết, việc UBND tỉnh Bình Thuận ưu tiên sử dụng tro, xỉ đạt chuẩn làm vật liệu san lấp công trình xây dựng, làm đường giao thông… trên địa bàn là rất cần thiết. Như vậy, lượng tro, xỉ phát thải và lưu chứa sẽ được tiêu thụ hiệu quả.

Hoàng Anh

Bài liên quan
  • 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển nông nghiệp
    Moitruong.net.vn – Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, trên cơ sở các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, định hướng lớn trong Chiến lược phát triển ngành Nông nghiệp và tình hình thực tiễn, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Ưu tiên sử dụng tro, xỉ đạt chuẩn làm vật liệu san lấp