tỉnh Bình Thuận

Bình Thuận: Tăng cường công tác quản lý tàu cá, ứng phó khi tàu cá gặp nạn trên biển
Ngày 18/8, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tàu cá, phòng ngừa ứng phó sự cố khi tàu thuyền hoạt động trên biển.