Bổ sung nguồn lợi thủy sản cho hồ Hòa Bình

(Moitruong.net.vn) – Để duy trì và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho hồ Hòa Bình, Chi cục Thủy sản tỉnh Hòa Bình đã tiến hành thả hơn 1 tấn cá giống nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản cho hồ Hòa Bình vào ngày 24/5 vừa qua.

thả cá giống

Thả hơn 1 tấn cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản cho hồ Hòa Bình

Việc thả bổ sung nguồn lợi thủy sản nhằm tuyên  truyền cho người dân địa phương nói chung và những người dân làm nghê nuôi trồng, khai thác thủy sản vùng hồ Hòa Bình thực hiện nuôi trồng, khai thác thủy sản gắn với bảo vệ môi trường, nghiêm cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác. Bên cạnh đó, tích cực bổ sung nguồn lợi thủy sản, quản lý các giống, loài thủy sinh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân cùng quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Trong những năm gần đây, nghề nuôi trồng, khai thác thủy sản đã mở ra cơ hội xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống cho hàng nghìn hộ dân vùng hồ Hòa Bình.

Tuy nhiên, việc quản lý khai thác và tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng hồ Hòa Bình chưa được quan tâm đúng mức. Các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản quá mức thậm chí dùng cả xung điện và các loại phương tiện cấm đã dẫn đến nguồn lợi thủy sản bị suy giảm.

Hồ Hòa Bình có diện tích mặt nước 8.892 ha, thuộc 5 huyện, thành phố (Đà Bắc, Mai Châu, Cao Phong, Tân Lạc và thành phố Hòa Bình) với 19 xã ven hồ. Nguồn lợi thủy sản của hồ Hòa Bình phong phú về giống, loài và được coi là kho tàng quý báu về các loại thủy sinh vật của vùng Tây Bắc.

Thiên Bình (T/h)