Nguồn lợi thủy sản

Thả hơn 32 nghìn con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương
Moitruong.net.vn – Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thả hàng chục ngàn con cá xuống sông Hương nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản và hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học.