ca bệnh COVID-19

Việt Nam: Tăng cường công tác quản lý ca bệnh COVID 19 trước biến thể mơi của Omicron
Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến thể Omicron là BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1 với khả năng lây nhanh,