Cà Mau: Hơn 2.000 tỷ đồng phát triển lâm nghiệp bền vững

Hoài Anh|25/03/2023 17:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, Chương trình nhằm hiện thực hóa chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ ban theo Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/0222 về Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu là quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển, sử dụng bền vững diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất hiện có và diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2021 – 2025.

phat-trien-lam-nghiep.jpg
Phát huy hiệu quả vai trò, chức năng của rừng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học

Phát huy hiệu quả vai trò, chức năng của rừng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, phòng hộ, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực ven biển và hải đảo, qua đó góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Cụ thể, bảo vệ và phát triển bền vững đối với toàn bộ diện tích rừng hiện có và diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2021 – 2025; góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt trên 18%; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 5%/năm, năng suất rừng trồng đạt bình quân 30 m3/ha/năm; diện tích rừng trồng sản xuất thâm canh đạt 25.000 ha.

Góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người tham gia các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. Đến năm 2025, thu nhập từ rừng trồng là rừng sản xuất tăng bình quân khoảng 1,5 lần/đơn vị diện tích so với năm 2020.

Dự kiến, tổng mức đầu tư 2.014 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 220 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển 144 tỷ đồng, vốn sự nghiệp kinh tế 76 tỷ đồng, các nguồn vốn hợp pháp khác 1.794 tỷ đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Hơn 2.000 tỷ đồng phát triển lâm nghiệp bền vững