Các mốc thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cần nhớ

Moitruong.net.vn

– Hơn 26.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ đến điểm thi làm thủ tục vào chiều 5/8, dự thi hai ngày 6-7/8, biết kết quả vào 24/8.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, ngày 5/8, thí sinh làm thủ dịch dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế và lịch thi.

Ngày 6/8: buổi sáng thi Ngữ Văn, chiều thi Toán.

Ngày 7/8: buổi sáng, các thí sinh làm bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ.

Sáng 8/8: Thí sinh được làm buổi thi dự phòng trong trường hợp cần thiết.

Cụ thể, lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 như sau:

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi đợt 1 ngày 7-8/7, có gần 981.800 thí sinh dự thi. Còn hơn 26.000 thí sinh ở 42 tỉnh, thành phố sẽ thi đợt 2. Các em này bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1, chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác.

Để được thi đợt 2, thí sinh thuộc các trường hợp nêu trên phải đáp ứng đủ điều kiện, gồm: Đã đăng ký dự thi, không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1, không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT, chỉ dự thi những bài thi/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu kết quả bài thi/môn thi đã hoàn thành để sử dụng tại đợt 2.

Nếu chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi Covid-19, thí sinh phải có đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan, chẳng hạn không được vào thi do đi muộn 17 phút so với thời gian phát đề.

Về việc tổ chức thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập hội đồng thi để tổ chức thi tại địa phương hoặc trao đổi, thống nhất để chuyển thí sinh đến dự thi ở hội đồng thi của địa phương khác. Trường hợp chuyển thí sinh đến dự thi ở địa phương khác, Sở chịu trách nhiệm chuyển thông tin cần thiết, bảo đảm việc đi lại, ăn nghỉ đáp ứng yêu cầu phòng chống Covid-19 và an toàn sức khỏe, ổn định tâm lý cho thí sinh.

Viên Minh