cảng cá

Nhân rộng mô hình tàu cá ra khơi mang rác nhựa về bờ tại Bình Định
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quy trình kiểm soát, quản lý rác thải nhựa đại dương của tàu cá trên địa bàn khi đánh bắt trên biển.