cấp thoát nước

Công ty CP cấp thoát nước Trà Vinh bị phạt 350 triệu đồng do vi phạm Luật Bảo vệ môi trường
Không có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định, Công ty CP cấp thoát nước Trà Vinh bị phạt với số tiền 350 triệu đồng.