Chiến thắng điện biên phủ

AWATEN ủng hộ 50 triệu đồng chương trình "Triệu tấm lòng yêu thương - nghìn mái nhà hạnh phúc"
Hưởng ứng chương trình "Triệu tấm lòng yêu thương - nghìn mái nhà hạnh phúc" Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ Việt Nam) phát động. Với tấm lòng tương thân, tương ái, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (Hội NS&MT VN) đã đăng ký để Hội ủng hộ xây dựng 01 căn nhà đại đoàn kết trị giá 50.000.000 đồng.