Chính phủ ban hành Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hoàng Lâm|14/04/2022 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước, phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Ảnh minh họa.

Ngày 13/4/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược nhằm ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cac-bon thấp, phân đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước.

Các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách cơ bản được giải quyết, chất lượng môi trường từng bước được cải thiện, phục hồi; tăng cường bảo vệ các di sản thiên nhiên, phục hồi các hệ sinh thái; ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Để đạt được mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Chiến lược thực hiện chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trường, các sự cố môi trường như phát triển kinh tế theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tăng trưởng xanh, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững; thực hiện phân vùng môi trường, nâng cao hiệu quả đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, quản lý dựa trên giấy phép môi trường; chủ động kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; ngăn chặn các tác động xấu; chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các vấn đề môi trường xuyên biên giới.

Đồng thời, Chiến lược tập trung giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường; duy trì, cải thiện chất lượng và vệ sinh môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, thúc đẩy bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên; chủ động bảo vệ môi trường để góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.

Cũng liên quan đến tăng trưởng xanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã công bố dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức cá nhân để định hình con đường tăng trưởng xanh cho Việt Nam. Bản dự thảo Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 chia thành 19 nhóm chủ đề chính, so với 4 chủ đề như giai đoạn 2011-2020 và tập trung vào các nội dung theo hai khía cạnh: các điểm kế thừa có sửa đổi, bổ sung so với kế hoạch hành động 2014-2020 và các điểm điều chỉnh, cập nhật theo kết quả COP26 và các cam kết mới của Việt Nam.

Một trong những điểm mới của Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh 2021 – 2030 là quy định một số nội dung ở các ngành và lĩnh vực được tăng cường, bổ sung so với giai đoạn trước như ngành Năng lượng và công nghiệp; ngành Giao thông vận tải; ngành Xây dựng; ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; ngành Khoa học công nghệ; ngành Du lịch.

Hoàng Lâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ ban hành Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050