chợ dân sinh

Lào Cai khởi động mô hình “Chợ dân sinh - Giảm thiểu rác thải nhựa”
Mô hình chợ dân sinh – giảm thiểu rác thải nhựa do Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai phối hợp với Thành đoàn Lào Cai tổ chức nhằm thực hiện công tác thu gom rác thải tại các điểm trong khu vực chợ.