chôn lấp chất thải

Bình Dương: Chôn lấp 600 tấn chất thải, chủ cơ sở thủy sản bị bắt giam
Một chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản vừa bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố và bắt tạm giam về hành vi gây ô nhiễm môi trường khi chôn lấp trái phép hơn 600 tấn chất thải.