chôn lấp chất thải

Trà Vinh: Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra hiện trường điểm chôn lấp chất thải nguy hại
Chiều ngày 13/9, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra vụ chôn lấp chất thải nguy hại xảy ra tại huyện Trà Cú.