Chương trình nghệ thuật

Tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 868/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).