Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Việt Nam và nhiều quốc gia đối mặt với nguy cơ gia tăng lũ lụt ven biển
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã công bố dữ liệu đáng báo động cho thấy, nguy cơ lũ lụt ven biển tại Việt Nam và nhiều quốc gia đang gia tăng đáng kể.