Cơ quan Phát triển Pháp

Biến đổi khí hậu và An ninh lương thực tại các quốc gia đang phát triển
Vừa qua, Viện Quốc tế Pháp ngữ - ĐHQGHN (IFI), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Biến đổi khí hậu và An ninh lương thực tại các quốc gia đang phát triển”.