Công bố hai báo cáo đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và chiến lược thích ứng đến năm 2050

Tố Cẩm|16/03/2023 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố hai báo cáo về đánh giá tác động kinh tế xã hội của biến đổi khí hậu và chiến lược thích ứng của quốc gia đến năm 2050.

Ngày 15/3, tại Hà Nội, Cục Biến đổi Khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) công bố các Báo cáo: “Tác động Biến đổi khí hậu Quốc gia và thích ứng-Báo cáo cuối cùng,” “Tình trạng cấp bách của Đồng bằng sông Mekong-Chiến lược thích ứng môi trường và xã hội tới năm 2050.”

Ông Edmond Dounias, Trưởng đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) tại Việt Nam chia sẻ bên cạnh việc cung cấp những bằng chứng dựa trên cơ sở khoa học về tác động của biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Mekong, các báo cáo đa ngành này đưa ra những lộ trình đổi mới và thực tế cần thực hiện nhằm chuyển đổi những thực tế này thành hành động.”

bien_doi_khi_hau.jpg
Hai báo cáo mới được công. Ảnh: AFD

Báo cáo “Tác động của biến đổi khí hậu quốc gia và thích ứng - Báo cáo cuối cùng” cung cấp một loạt kịch bản khí hậu mới cho Việt Nam, xem xét đánh giá các cơ hội phát triển công nghiệp và công nghệ cho quốc gia trong “cuộc đua xanh” và thực hiện đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu đối với chiến lược thích ứng ở cấp độ kinh tế vĩ mô.

“Báo cáo tình trạng cấp bách của đồng bằng sông Mêkong - Chiến lược thích ứng Môi trường và khí hậu tới năm 2050” xem xét đánh giá mức độ phù hợp của các kế hoạch phát triển hoặc thích ứng hiện có cho đồng bằng sông Mêkong đối với những thay đổi về môi trường hiện nay và trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh rằng những áp lực môi trường hiện tại vẫn chưa được tính tới một cách đầy đủ.

Báo cáo cũng đưa ra một số cơ hội và một số khó khăn kìm hãm công tác triển khai hiệu quả chiến lược thích ứng hoặc giảm thiểu trong một số khu vực, cung cấp một số khuyến nghị có thể cần được lồng ghép vào chiến lược thích ứng cập nhật.

Bên cạnh đó cũng nhấn mạnh tới việc trước bối cảnh biến đối khí hậu, chiến lược phát triển và công nghiệp của Việt Nam sẽ phải được điều phối như thế nào giữa những vấn đề tài chính vĩ mô, mức độ dễ bị tổn thương đa chiều do tác động không thể tránh khỏi, sự phụ thuộc hiện nay theo hướng phát thải cao và triển vọng áp dụng công nghệ mạnh mẽ trong các ngành công nghiệp xanh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố hai báo cáo đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và chiến lược thích ứng đến năm 2050