cơ sở hạ tầng

Việt Nam cần 368 tỷ USD khắc phục tác động của biến đổi khí hậu
Để ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng. Ước tính, giá trị đầu tư thêm từ nay đến năm 2040 có thể lên đến khoảng 6,8% GDP mỗi năm, tương đương khoảng 368 tỷ USD.