cơ sở hạ tầng

Quảng Nam chú trọng phát triển du lịch sinh thái miền núi
Các huyện miền núi Quảng Nam tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng.