cơ sở hạ tầng

Nghệ An: Đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng phát triển hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu
UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Vinh, tỉnh Nghệ An” với tổng mức đầu tư là 4.502 tỷ đồng.